راهنمای استفاده از پنل دونیج
سازمان‌

هر سازمان شامل بخش‌های:

  • نمایشگرها
  • گروه نمایشگرها
  • کانال‌های محتوا
  • تنظیمات سازمان

هست که اطلاعات این بخش‌ها در هر سازمان متفاوت می‌باشد. اشتراک‌ها و دسترسی به ویژگی‌ها نیز به ازای هر سازمان مشخص می‌گردد، همچنین مالک سازمان می تواند دسترسی کاربران آن سازمان را برای مشاهده، ویرایش یا ادمین انتخاب کند.