بهبود تعامل و ارتباط با مراجعه کننده یا بیماران در جهت اهداف، فرهنگ سازی و توصیه محققان
صف‌های انتظار را با نمایش لیست افراد و نوبت‌ آن‌ها مدیریت کنید
یکی از موثرترین روش‌های پیام رسانی به کارکنان با استفاده از پخش تصاویر و ویدیو‌ها از نمایشگرهای محیطی صورت می‌گیرد.
پیام‌های مهم را در قالب محتواهای جذاب بصری پخش کنید تا حداکثر نرخ تبدیل را بدست آورید
پیام‌های سلامت و مراقبتی را به مراجعین خود به راحتی منتقل کنید.
تماس با ما:
support@donage.io
021-45183002