اعلان‌های سازمان، سالگرد یا تولد کارکنان، کارمندان یا تیم‌های برتر را در سازمان خود به نمایش بگذارید
خوش آمدگویی و معرفی کارکنان تازه ورود، تبریک گوناگون و اطلاع رسانی در مورد رخدادها از مجموعه محرک‌هایی در توسعه منابع انسانی هستند
با قرار دادن QR Code نظرسنجی سازمانی بر روی نمایشگرهای سازمان، حس خوب را به کارکنان منتقل کرده و تعامل ارزشمندی نیز ایجاد کنید
داشبورد ارزیابی عملکرد را به راحتی در جلسات یا بخش‌های به اشتراک بگذارید
موفقیت‌ها و اتفاقات مهم سازمان را با کارکنان به اشتراک بگذارید و از آن‌ها قدردانی کنید تا شاهد رشد کیفی در سازمان خود باشید
تماس با ما:
support@donage.io
021-45183002