تعویض منو بر اساس بازه زمانی روز(صبحانه،ناهار، شام) یا منوهای ویژه و هدایت مشتریان به شبکه‌های اجتماعی
با پخش مسابقات ورزشی یا فیلم‌های کوتاه زمان انتظار را برای مشتریان رضایت‌بخش کنید
پیشنهادات ویژه خود را به صورت متمرکز معرفی کنید و به افزایش فروش کمک کنید
با اشتراک گذاری وضعیت ترافیک در خیابان، آب و هوا و اخبار مهم، محیط خود را بروز نگه دارید!
اهمیت بهداشت و سلامت را به مشتریانتان یادآوری کنید تا یک گام بیشتر برای مسئولیت اجتماعی برداشته باشید
تماس با ما:
support@donage.io
021-45183002